projekt i realizacja
P. Marciniak / CSM UM w Lublinie

SYMULACJA
w edukacji medycznej

red. nauk.:
Kamil Torres, Andrzej Kański

SYMULACJA w edukacji medycznej

Autorzy podręcznika

Słowo od redaktora

Amerykańskie Stowarzyszenie Szkół Medycznych (Association of American Medical Colleges) uznało symulację medyczną narzędziem edukacyjnym, które ma szansę znacząco usprawnić szkolenie pracowników służby zdrowia, a przez to wpłynąć na poprawę opieki i bezpieczeństwo pacjentów.

W ostatnim czasie rola symulacji medycznej w edukacji na poziomie przed i podyplomowym wzrosła również w Polsce. W całym kraju budowane są ultranowoczesne Centra Symulacji Medycznych, zaś techniki symulacji znajdują zastosowanie jako standardowe narzędzia wspierające proces edukacji klinicznej na terenie całego kraju.

Kamil Torres
Kierownik Centrum Symulacji Medycznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

rozdziały
dr n. med. Łukasz Gąsiorowski
Kierownik Centrum Symulacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
1
dr n. med. Grzegorz Cebula
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
7
prof. Michael S. Czekajlo
Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej, Katedra Anatomii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Centrum Symulacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Center for Simulation and Healthcare Innovation, Hunter Holmes McGuire VAMC; Dept of Anesthesiology, Div of Critical Care Medicine VCU Health System
4
dr n. med. Anna Duława
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
5
dr n. med. Wiesław Fidecki
Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3
mgr Magdalena Horodeńska
Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
9
dr n. med. mgr ed. med. Janusz Janczukowicz
Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
10
lek. med. mgr ed. med. Anna Kocurek
Zakład Dydaktyki Medycznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
10
dr n. med. Piotr Kolęda
Zakład Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
6
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Mirecka
Zakład Dydaktyki Medycznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego
2
dr n. med. Michał Nowakowski
Zakład Dydaktyki Medycznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
2   10
prof. Jonathan Silverman
9
dr hab. n. med. Anna Torres
Centrum Symulacji Medycznej, Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
8
dr hab. n. med. Kamil Torres
Centrum Symulacji Medycznej, Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
8
prof. zw. dr hab. n. med. Irena Wrońska
Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3